Przykłady


Tworzenie nowej potrawy:

Zarządzanie spiżarnią

  • Przykład 6: Dodanie nowego składnika
  • Przykład 7: Modyfikacja danych składnika

Korzystanie z książki kucharskiej

  • Przykład 8: Dodanie potrawy z książki do menu
  • Przykład 9: Dodawanie do i modyfikacja książki kucharskiej

Ułatwienia

  • Przykład 10: Zmiana nazwy potrawy i składnika w potrawie
  • Przykład 11: Zmiana składnika w potrawie
  • Przykład 12: Korzystanie z naczyń 
  • Przykład 13: Inne (zapis/odczyt stanu kuchni i jadalni, cofnij/przywróć, przeciągnij/upuść)